Cách để Ngăn chặn ô nhiễm nước.

Cách để Ngăn chặn ô nhiễm nước.

Mặc dù nó bao gồm hơn 70% bề mặt của Trái đất, nước là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của hành tinh chúng ta. Lý do được rằng khoảng 97% tổng lượng nước là mặn, và do đó không thể uống được; thêm 2% bị khóa trong các sông băng và chỏm băng vùng cực, do đó để lại chỉ khoảng 1% của nó hữu ích cho tiêu thụ. Ngoài nước uống sạch, chúng ta cũng cần phải giữ nước trong các đại dương, sông, hồ bị ô nhiễm bởi vì nếu không làm hại đến hành tinh chúng ta rất sống sót trên. Với sự gia tăng dân số nhanh chóng nguồn tài nguyên nước trên toàn thế giới đang nhận được ô nhiễm; vì vậy, nhiều như vậy, mà các sinh vật quý hiếm và độc đáo và hệ sinh thái đang bị tổn hại và thậm chí còn bị tuyệt chủng ở mức báo động.

Việc không phân tích môi trường một cách đúng đắn, không nắm rõ quy trình xử lý môi trường dễ làm cho tình trạng ô nhiễm môi trường thêm trầm trọng. Bài viết sau đây sẽ điểm qua một vài nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường cơ bản để có thể hiểu rõ hơn về tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay.

Xữ lý ô nhiễm nguồn nước.

Xữ lý ô nhiễm nguồn nước.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tập trung vào năm nguyên nhân căn bản sau đây.

+ Đầu tiên những hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng ở Việt nam còn lõng lẻo. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, hiện nay có khoảng hơn 300 văn bản pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường để điều chỉnh hành vi của các cá nhân,các quy trình kỹ thuật, tổ chức, các hoạt động kinh tế, quy trình sử dụng nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản này vẫn còn chưa được hoàn thiện, thiếu đồng bộ, thiếu tính chi tiết, tính ổn định không cao, văn bản mới ban hành chưa lâu đã phải sữa đổi, bổ sung là khá phổ biến, từ đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh các hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế... trong việc bảo vệ môi trường xung quanh.

+ Thứ hai, các cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đối với công tác bảo vệ môi trường, dẫn đến buông lỏng quản lí, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát về môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường của các cơ quan chức năng đối với các cơ sở sản xuất dường như vẫn mang tính hình thức, hiện tượng “phạt để tồn tại” còn phổ biến. Công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư còn tồn tại nhiều bất cập và chưa được coi trọng đúng mức, thậm chí chỉ được tiến hành một cách hình thức, qua loa đại khái cho đủ thủ tục, dẫn đến chất lượng thẩm định và phê duyệt không cao.

+ Thứ ba, quyền hạn pháp lí của các tổ chức bảo vệ môi trường, nhất là của lực lượng Cảnh sát môi trường chưa thực sự đủ mạnh, nên đã hạn chế hiệu quả hoạt động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các cở sở pháp lí, chế tài xử phạt đối với các loại hành vi gây ô nhiễm môi trường và các loại tội phạm về môi trường vừa thiếu, vừa chưa đủ mạnh, dẫn đến hạn chế tác dụng giáo dục, phòng ngừa, răn đe đối với những hành vi xâm hại môi trường.

+ Thứ tư, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế; phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Do đó, trong nhiều trường hợp, đoàn kiểm tra không thể phát hiện được những thủ đoạn tinh vi của doanh nghiệp thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường.

+ Thứ năm, công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường trong xã hội còn hạn chế, dẫn đến chưa phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia gìn giữ và bảo vệ môi trường.

  

Cách để Ngăn chặn ô nhiễm nước thải, ngăn ô nhiễm nước thải phải giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm từ những nhà máy và từ các cống nước thải.

Xử lí nước bị ô nhiễm trong bể lọc.

Nguyên nhân gì ô nhiễm nước?

Mặc dù quá trình tự nhiên nhất định có thể gây ra một số lượng ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng do con người gây ra ô nhiễm nước nhiều nhất. Chúng tôi cần phải sử dụng nước hàng ngày, cả trong các ngành công nghiệp của chúng tôi cũng như gia đình của chúng tôi. Chúng tôi nhận được nước này từ nguồn nước ngầm, sông, hồ. Hầu hết các nước mà chúng ta sử dụng - và lạm dụng - tìm đường trở lại một hoặc nhiều của các nơi này.

Việc sử dụng nước từ các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp, và các hộ gia đình sử dụng, tất cả đến với nhau để tạo ra nước thải hoặc nước thải. Nếu nước thải phép lưu thông trở lại vào hệ thống nước mà không được điều trị, nó gây ra ô nhiễm. Các cơ quan nước bị ô nhiễm gây hại cho tất cả cuộc sống, con người, động vật và thực vật. Nước cũng bị ô nhiễm do dòng chảy bề mặt từ các ngành công nghiệp, đất nông nghiệp và các khu vực đô thị, trong đó dòng chảy trực tiếp qua cống nước mưa vào hệ thống nước không qua xử lý.

Việc xử lý nước thải là một vấn đề lớn ở các nước đang phát triển, nơi không có đủ điều kiện vệ sinh trong khu vực rộng lớn, do đó mang vi khuẩn gây bệnh và virus vào nguồn nước. Tuy nhiên, các nước đang phát triển quá gây ô nhiễm nước; người ta thường dược phẩm và các sản phẩm hóa tuôn xuống nhà vệ sinh của họ, thêm vào tải hóa chất nước thải và nước thải.

Một số nguyên nhân khác của tình trạng ô nhiễm đang tràn dầu và bán phá giá trong các đại dương, đổ rác vào suối, sông và đại dương như các tông, báo, bọt, xốp, bao bì nhựa, nhôm, thủy tinh, và như vậy. Một số các chất gây ô nhiễm phải mất một thời gian rất dài để làm suy thoái. Ví dụ, bọt mất 50 năm, xốp mất 80 năm, nhôm mất 200 năm, trong khi bao bì nhựa có thể dùng 400 năm!

Chất thải hạt nhân, lắng đọng trong không khí, và rò rỉ chứa dưới lòng đất là một số nguyên nhân khác gây ô nhiễm nguồn nước.

Một số nguyên nhân khác của tình trạng ô nhiễm đang tràn dầu và bán phá giá trong các đại dương, đổ rác vào suối.

Nguồn nước chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường.

Các cách để ngăn ngừa ô nhiễm nước là gì?

Trong khi chúng ta nên xem nó là chính phủ là nghiêm ngặt về các chính sách của họ liên quan đến các nhà máy xử lý nước thải và phương pháp, có rất nhiều điều mà chúng ta có thể thực hiện riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm nước.

Các sản phẩm độc hại như sơn, dầu ô tô, đánh bóng, và các sản phẩm làm sạch nên được lưu trữ và thải bỏ đúng cách. Như một vấn đề của thực tế, nó là tốt hơn để sử dụng không độc hại, sản phẩm cho ngôi nhà càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, không bao giờ vứt bỏ sản phẩm đó bằng cách ném chúng vào nhà vệ sinh hoặc rửa chén của bạn.

Vứt bỏ ra thùng rác của bạn một cách thích hợp và cố gắng kết hợp các thói quen tái chế càng nhiều càng tốt. Sản phẩm không phân hủy như băng vệ sinh, băng vệ sinh, tã và không nên được rửa xuống nhà vệ sinh, cho những tổn hại có thể kết thúc quá trình xử lý nước thải, và thường kết thúc như xả rác trên bãi biển.

Không được ném rác vào suối, hồ, sông, hay biển. Nếu bạn làm chỗ xả rác trên bãi biển hoặc trong các hệ thống nước, sau khi xem xét nếu nó là an toàn, thu thập chúng và vứt bỏ chúng ra trong bất kỳ hệ thống xử lý chất thải gần đó.

Hãy thử sử dụng sản phẩm gia dụng thân thiện môi trường như vệ sinh, xà phòng dựa trên gia đình làm sạch nguyên liệu, và bột giặt càng xa càng tốt.

 

Xữ lý ô nhiễm nguồn nước.

Xữ lý ô nhiễm nguồn nước.

Hãy thử sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu tự nhiên càng nhiều càng tốt, hoặc nếu không, đừng lạm dụng chúng hoặc trên mặt nước vườn và bãi cỏ. Điều này sẽ giúp làm giảm các chất gây ô nhiễm mà nhận được vào hệ thống nước do runoffs.

Dầu ô tô nên được tái sử dụng càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, điều quan trọng là để giữ cho ô tô của bạn cũng được duy trì để ngăn chặn rò rỉ các chất lỏng độc hại như chất chống đông và dầu.

Ngoài ra, chủ động tiết kiệm nước bằng cách xoay tap tắt khi bạn không cần có nước dùng, chẳng hạn như trong khi đánh răng. Ngoài việc ngăn ngừa tình trạng thiếu nước, nó làm giảm lượng nước mà cần phải được điều trị.

Không sử dụng các thanh tắm màu. Họ được biết đến để đóng góp nhiều hơn đến ô nhiễm nước.

Tránh mua nước uống đóng chai như xa càng tốt. Các chính sách tốt nhất để áp dụng là để mang theo một chai nước khi bạn bước ra khỏi nhà. Bạn có thể mang theo một chai lớn trên đầu người. Điều này có hai lợi thế: bạn loại bỏ những đóng góp của bạn để ô nhiễm liên quan đến chai nhựa, và tiết kiệm tiền!

Các bước trên có thể dường như không đáng kể đến bao giờ đóng góp trong việc giảm ô nhiễm nguồn nước. Nhưng hãy tưởng tượng: ngay cả khi gia đình 10 (bốn thành viên mỗi) theo các bước sau, chúng ta sẽ có chai nhựa gần 50 ít góp phần gây ô nhiễm. Đó là khá nhiều, không bạn nghĩ? Nếu tất cả chúng tôi quyết định chia sẻ trách nhiệm, tất cả chúng ta có thể đến với nhau và làm cho một sự khác biệt lớn!

 Xem thêm tại đây:

Những loài vi khuẩn có trong hệ thống thông cống nghẹt.

http://thongcaucongnghet.info/

http://thongcaucongnghet.info/thong-cau-nghet.html

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! 

Mọi sự cố xảy ra vui lòng liên hệ : 
CÔNG TY RÚT HẦM CẦU TRÍ BẢO 
Địa chỉ : Số 82 đường Huỳnh Văn Nghệ , Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM 
Điện thoại : 090 220 8925 
Di động : 090 220 8925 hoặc 093 220 6632
Email : thongcaucongnghet.info@gmail.com 
Website : http://thongcaucongnghet.info

Tin liên quan

ĐĂNG NHẬP ĐỂ POST BÀI

dich vu thong cau cong nghet gia re tphcm,thong cong nghet,dich vu thong cau nghet gia re tphcm